Utilitza el cercador per trobar el teu escape

Garantia i devolucions

Condicions Generals
Condicions de Compra Indústries Metàl·liques Díaz, SL
1. Objecte
2. Comandes
3. Pagament
4. Lliurament
5. Enviament
6. Devolucions
7. Atenció al client

Objecte:
Aquestes condicions generals de compravenda (d'ara endavant, les Condicions Generals) regulen la compravenda on-line dels productes oferts al públic per Indústries Metàl·liques Díaz, SL mitjançant la nostra botiga virtual
ADHESIÓ A les CONDICIONS GENERALS. L'emplenament i enviament de l'Ordre de Compra expressa l'adhesió plena i sense reserves a totes i cadascuna de les Condicions Generals, tal com s'indica en la casella Accepto les condicions generals de la Ordre de Compra.

Comandes
1. Les Ordres de Compra es cursaran mitjançant mitjans electrònics des www.silenciadores-endy.com o bé telefònicament amb un dels nostres comercials, precisament amb ocupació dels mitjans tècnics allí disposats a aquest efecte, degudament emplenades i, en particular, havent-se completat enterament els espais en blanc i havent-se proporcionat tots i cadascun de les dades sol·licitades com a obligatoris
2. Un cop rebuda una Ordre de Compra, Indústries Metàl·liques Díaz, SL remetrà una confirmació de la comanda a l'adreça de correu electrònic indicada en l'Ordre de Compra
3. En el cas que en el moment de la recepció d'una Ordre de Compra i amb anterioritat a l'enviament de la Confirmació no hagués existències disponibles del Producte o Productes objecte d'aquesta ordre, Indústries Metàl·liques Díaz, SL oferirà al Client la possibilitat de:
(I) Esperar que es rebi del seu proveïdor
(Ii) Adquirir un producte similar
(Iii) Anul·lar l'Ordre de Compra.

Pagament
1. preu dels Productes es pagarà exclusivament, a elecció del Client, per qualsevol dels mitjans següents:
(A) Mitjançant transferència bancària al número de compte IBAN ES96-0075-1097-25-06000-75695 de Banc Popular. Indiqui com a beneficiari IND MET DIAZ S.L. , El concepte "COMPRA A WEB" i el número de l'Ordre de Compra assignat al realitzar l'operació de compra. Un cop realitzat l'ingrés, haurà d'enviar el justificant per correu electrònic a l'adreça endy@silenciadores-endy.com o per fax al número 93 729 60 19, indicant el número de referència de l'Ordre de Compra.

(B) Mitjançant la plataforma de pagament PAYPAL


3. Els preus dels productes oferts en www.silenciadores-endy.com inclouen l'IVA.

Lliurament del producte
Terminis de lliurament El termini de lliurament dels productes, depèn de la seva disponibilitat en el moment de realitzar la comanda. Si volen confirmar la disponibilitat dels productes abans de realitzar la comanda, truqui'ns al telèfon 93-718-86-23.
(Horari: De Dilluns a Dijous de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 18.00 els Divendres de 9:00 a 13:30) o enviïn un email a endy@silenciadores-endy.com i en breu rebran resposta.
1. El termini de sortida de les comandes el pagament ha estat confirmat i tenim estoc, és de 7-10 dies hàbils després de la confirmació del pagament.
2. En cas que ens disposéssim de Stock d'algun dels productes sol·licitats i no poguéssim aconseguir el producte dels nostres proveïdors abans de 10 dies, li donaríem l'opció de tornar-li el preu dels productes no facilitats, esperar al lliurament o substituir els productes (sempre a la seva elecció).

Devolucions
1. Indústries Metàl·liques Díaz, S.L. es responsabilitza de la qualitat dels seus productes, i admet la devolució de qualssevol productes defectuosos, sempre que el Client comuniqui aquesta circumstància en el termini de set (7) dies comptats des de la data de lliurament d'acord amb la Clàusula 6.2. anterior.
2. En cas d'enviament defectuós, la devolució del producte al seu origen correrà a càrrec de l'empresa de transport en un termini de 48 h, sinó els ports correran a càrrec del Client.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
1. El Client autoritza Indústries Metàl·liques Díaz, SL a tractar de forma automatitzada les seves dades personals (les Dades Personals). Es tractaran automatitzadament les Dades Personals per als usos i amb les finalitats així com sota les condicions definides en la seva Política de Protecció de Dades.
2. Mitjançant la cumplimentació i enviament de la corresponent Ordre de Compra, l'Usuari accepta que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part d'Indústries Metàl·liques Díaz, SL en els termes indicats en la Política de Protecció de Dades Personals d'Indústries Metàl·liques Díaz, SL
COMUNICACIONS
Mode d'efectuar
1. Tota comunicació entre el Client i Indústries Metàl·liques Díaz, SL relativa a una comanda determinat podrà realitzar-se per qualsevol dels següents mitjans: per correu ordinari o certificat, correu electrònic, Telèfon
Dades a efectes de notificacions
2. A l'efecte de comunicacions, Indústries Metàl·liques Díaz, SL designa la següent adreça i correu electrònic:
Indústries Metàl·liques Díaz, S.L.
C / Arquimedes nº 18 nau B-3
08210 - Barberà Del Vallés
Barcelona - Espanya
Tel: 93-718-86-23
CIF: B-58296070
eMail: endy@silenciadores-endy.com
La direcció del Client a l'efecte de comunicacions serà la que en cada cas es designi en la comanda corresponent de conformitat amb la Clàusula 3 anterior.

SERVEI D'ATENCIÓ AL CLIENT
1. Per expressar qualsevol opinió, suggeriment o dubte, els usuaris podran posar-se en contacte amb el Servei d'Atenció al Client d'Indústries Metàl·liques Díaz, SL
(A) Mitjançant correu electrònic a l'adreça endy@silenciadores-endy.com
(B) Telefònicament, al nombre 93-718-86-23
LLEI APLICABLE
Aquestes condicions generals es regeixen per la llei espanyola. El coneixement de qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui derivar-se de la validesa, compliment, interpretació i execució de les presents Condicions Generals correspondrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.
<

DESPESES D'ENVIAMENT
Enviament
1. Les tarifes d'enviament són les següents:
(A). Espanya peninsular
(I). Per a comandes d'import menor de 150 € s'aplicarà una taxa de 13,50 € (IVA inclòs)
(Ii). Per a comandes d'import igual o més de 150 € els ports seran GRATUÏTS.
(B). Internacional
(I) Austràlia, EUA, Canadà: S'aplicarà una taxa de 100 € (IVA inclòs)
(Ii) França, Itàlia, Alemanya, Grècia: S'aplicarà una taxa de 15 € (IVA inclòs)
(Iii) Holanda, Bèlgica, Anglaterra, Àustria: S'aplicarà una taxa de 25 € (IVA inclòs)
(Iv) Suïssa, Dinamarca, Suècia: S'aplicarà una taxa de 55 € (IVA inclòs)
(V) Noruega: S'aplicarà una taxa de 60 € (IVA inclòs)
(Vi) Japó: S'aplicarà una taxa de 150 € (IVA inclòs)
(Vii) Rússia, Israel: S'aplicarà una taxa de 100 € (IVA inclòs)
(Viii) Mercosur: S'aplicarà una taxa de 45 € (IVA inclòs)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subscriu-te a les notícies